แผนประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ (Travel Insurance)

ซิกน่าประกันการเดินทางขอแนะนำแผน 3 พิเศษค่าชดเชยเมื่อพักรักษาตัวที่รพ.ต่างประเทศวันละ 3,000 บาท คุ้มครองรวมสูงสุด ถึง 12,000,000 บาท

วันเริ่มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ – เลือกแผนประกัน

วันเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

- เลือกได้สูงสุด 10 ประเทศ

วันที่เริ่มต้นเดินทาง – วันที่สิ้นสุดเดินทาง

จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย

เลือกจำนวนผู้เดินทาง

วันที่เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ – วันที่สิ้นสุดเดินทางท่องเที่ยวประเทศ

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6